29 LUGLIO 2023
h. 21.30
Main Stage
Rocca Malatestiana

SEUN KUTI AND EGYPT 80